Integracja sensoryczna

Autyzm terapie - Integracja sensorycznaIntegracja sensoryczna według J. Ayers jest procesem neurologicznym, w którym następuje organizacja wrażeń zmysłowych płynących do naszego organizmu tak, aby mogły być wykorzystane do celowego działania. Procesy integracji sensorycznej odbywają się w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu, móżdżku i w korze mózgowej. Mózg nieustannie odbiera, segreguje i przetwarza bodźce płynące z ciała i środowiska przez wszystkie układy zmysłów - dotyku, czucia głębokiego, układu przedsionkowego, wzroku, słuchu i węchu. Gdy płyną one we właściwej organizacji są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną całość. Percepcja/postrzeganie jest to odbiór bodźców pochodzących ze środowiska, jak również z własnego ciała, ich przewodzenie do mózgu oraz przetwarzanie. Bodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Układ nerwowy człowieka odbiera i rejestruje bodźce płynące ze zmysłów:

  • dotyku
  • równowagi
  • czucia
  • smaku
  • wzroku
  • słuchu
  • węchu

Brak prawidłowej integracji zmysłowej powoduje, że skomplikowane procesy takie jak koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie czy liczenie są zaburzone.

Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin