AIF_LOGO KANCELARIA

Witamy

Witamy na stronie Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom.

Jesteśmy organizacją o wieloletniej tradycji  w praktyce   terapii osób ze spectrum autyzmu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom powstało z myślą  niesienia wsparcia i pomocy Rodzinom  dotkniętym problemem autyzmu.  Model terapii, który przyjęliśmy i nieustannie rozwijamy, podąża za aktualną wiedzą,  i w dużej mierze stworzony jest  w oparciu o  wieloletnie własne doświadczenie.

Poprzez diagnostykę, wczesne wspomaganie, intensywną i zindywidualizowaną  terapię , bogate zaplecze terapeutyczne, wsparcie psychologiczne rodzin,   stwarzamy dzieciom i młodzieży ze spectrum autyzmu ,  warunki do jak najbardziej optymalnego rozwoju.

 

Poznaj Nas … „Samotność nie jest naszym przeznaczeniem …”.