Przedszkole

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” jest miejscem  stworzonym  z myślą o dzieciach ze spectrum autyzmu oraz ich rodzinach.

Naszym priorytetem było stworzenie właściwego miejsca dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami. Miejsca pełnego akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój.

W ramach prowadzonej terapii rozwijamy umiejętności komunikacyjne i mowę w oparciu o program PECS lub inne metody AAC. W naszym przedszkolu wspieramy również rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka.

Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu i szkole, a także czerpać radość z poznawania świata i rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.