Diagnoza

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny stanowi formę pomocy dzieciom dotkniętym autyzmem oraz ich rodzinom. Celem działania Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w szczególności całościowych zaburzeń rozwoju, poprzez diagnozę funkcjonalną, wspomaganie rozwoju, specjalistyczną terapię oraz wspieranie aktywności i kompetencji wychowawczych rodziców.

Do Naszego Punktu zapraszamy rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w postaci konsultacji ze specjalistami o wieloletnim doświadczeniu w pracy z osobami z autyzmem: neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą, specjalistą diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, terapeutą w zakresie terapii ABA (Stosowana Analiza Zachowań).

Oferta zajęć prowadzona w ramach Punktu działającego w naszym Stowarzyszeniu jest elastyczna i uzależniona od indywidualnych potrzeb osób, które się zgłaszają do Nas. W swoich zasobach kadry i specjalistów posiadamy bogate zaplecze i możliwość prowadzenia

różnorodnych zajęć terapeutycznych. Terapia ręki, kinezjologia edukacyjna, zajęcia Metody Dobrego Startu, zajęcia z zakresu W. Sherborne , EEG – Biofeedback, Terapia słuchowa Johansena i inne.

Do Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego przyjmowane są dzieci i młodzież, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez rodziców bądź opiekunów prawnych i ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Numery kontaktowe Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (czynny od poniedziałku – piątku).
tel./fax 91 46 13 205

email: osrodek@autyzmrazem.pl