Diagnoza Funkcjonalna – PEP – R

To oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

Test składa się z następujących skal:

A. Skala Rozwoju (131 zadań testowych), która podzielona jest na siedem sfer, kluczowych dla rozwoju dziecka. Dzięki ocenie w poszczególnych sferach mamy możliwość oceny specyficznych właściwości rozwoju danej osoby, takich jak na przykład dysharmonia. Rodzaje ocenianych sfer:

1. Naśladowanie
2. Percepcja (postrzeganie, uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny)
3. Motoryka mała
4. Motoryka duża
5. Koordynacja wzrokowo – ruchowa
6. Czynności poznawcze
7. Komunikacja, mowa czynna

B. Skala Zachowań (43 zadania testowe), która ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań, charakterystycznych np. dla autyzmu. Podzielona jest na cztery części:

1. Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne. 2. Zabawa i zainteresowanie przedmiotami.
3. Reakcje na bodźce
4. Mowa

OCENA I WYNIKI BADANIA:

Wszystkie zadania są ocenianie w czasie wykonywania testu. System oceniania obejmuje trzy kategorie:

• Zaliczone
• Obiecujące

• Niezaliczone

Kryteria oceny oparte są na obserwacji i opinii diagnosty prowadzącego badanie w oparciu
o dostarczone procedury testowe. Po przeprowadzeniu badania, wyniki są nanoszone na wykres Profilu, co pozwala w sposób przystępny zobrazować charakter deficytów rozwoju
z uwzględnieniem szczególnych jego właściwości, takich jak dysharmonia. Zadania zaliczone jako „obiecujące” dolicza się do podstawowego wyniku, co pozwala przewidywać rozwój dziecka
w najbliższym czasie, po wprowadzeniu określonych, zindywidualizowanych działań terapeutycznych.

Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną, na którą składają się następujące dokumenty:

  • pisemne sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego PEP– R dziecka, wraz z zaleceniami;
  • opis rozwoju dziecka, dokładnie określający funkcjonowanie poszczególnych sfer rozwojowych u dziecka