Stowarzyszenie

Przez blisko 17 lat swojej działalności stwarzamy osobom z autyzmem profesjonalne warunki do ich intensywnej terapii i rehabilitacji oraz jak najbardziej optymalnego rozwoju.
Przeciwdziałając izolacji społecznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu , Stowarzyszenie, obejmuje intensywną terapią osoby z autyzmem , od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych, po dojrzałość. Podejmujemy ogół działań terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Prowadzimy poradnictwo i konsultacje dla osób, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka, oraz w sposób profesjonalny obejmujemy kompleksowym wsparciem osoby podczas codziennej terapii . W swojej działalności staramy się budować świadomość społeczną na temat autyzmu, jak też obejmować pomocą rodziny oraz instytucje zajmujące się edukacją i wychowaniem osób z autyzmem. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom jest organem prowadzącym dwie Placówki :

  • Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”
  • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”

Pomoc dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu stała się dla nas od samego początku działania największym wyzwaniem terapeutycznym.

W oparciu o wiedzę teoretyczną, popartą wieloletnią praktyką w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu , wymianie doświadczeń z rodzicami dzieci, a także z terapeutami zajmującymi się autyzmem, powstała nasza kompleksowa oferta terapeutyczna. Kadra pracująca z dziećmi ze spektrum autyzmu w naszym Stowarzyszeniu, oprócz wiedzy teoretycznej i kilkuletniej praktyki w terapii, ciągle poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, podejmując dodatkowe studia podyplomowe.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się oligofrenopedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci stosowanej analizy zachowań.

Wspieramy indywidualny potencjał każdego ucznia, dbając  o rozwijanie jego umiejętności, zainteresowań, a także kształtowanie postawy umożliwiającej dalszy rozwój intelektualny i społeczny. Praca terapeutyczna oparta jest zawsze na ocenie poziomu funkcjonowania dziecka i określeniu stosownych celów w terapii.

Przez wszystkie lata istnienia, Stowarzyszenie konsekwentnie rozwija i doskonali swoje działania, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy.

Prowadzimy szkolenia dla rodziców osób z autyzmem, podczas których Rodzic ma szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu i metod pracy. Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi: szkoła, przedszkole integracyjne. Prowadzimy warsztaty dla nauczycieli szkół masowych i integracyjnych, podczas których przybliżamy specyfikę pracy z osobą ze spectrum autyzmu.

Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenia sytuacja osób z autyzmem w województwie zachodniopomorskim uległa znaczącej poprawie.

 

W 2014 roku Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom zostało laureatem nagrody Zachodniopomorskie Magnolie EFS w kategorii „ Ambasador niepełnosprawnych”.

 

Kontakt:

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
ul. Tkacka 55
70-556 Szczecin

Prezes Zarządu: Wanda Piotrowska
tel. 502 337 808
tel.91 434 05 53
email:
sspa@op.pl
internet:
www.autyzmrazem.pl

KRS: 0000099659

Numer konta bankowego:
15 1240 3969 1111 0000 4242 3551