TERAPIA HALLIWICK

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Umożliwia ona osobom ze spectrum autyzmu obniżenie stanu pobudzenia, zrelaksowanie się, obniżenie napięcia mięśniowego. Usprawnia koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę dużą, pomaga w rozwoju umiejętności z zakresu planowania motorycznego.