Poradnictwo Terapeutyczne

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom oferuje kompleksową informację dla rodziców o istniejących formach terapii dla osób z autyzmem. Udzielamy wskazówek dotyczących prowadzenia terapii w środowisku domowym dziecka, układamy indywidualne programy terapeutyczne. Rodzice mogą również otrzymać praktyczne wytyczne o tym jak radzić sobie w przypadku występowania u dziecka zachowań trudnych. Udzielamy wskazówek terapeutycznych i praktycznych odnośnie metod, którymi pracujemy.

Prowadzimy również współpracę z innymi placówkami edukacyjnymi, terapeutycznymi, integracyjnymi, kulturalnymi i społecznymi, gdzie propagujemy wiedzę na temat autyzmu organizując szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących z osobami ze spectrum autyzmu lub Zespołem Aspergera w szkole masowej lub integracyjnej.