Indywidualna Terapia Pedagogiczna

Są to zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, prowadzone w systemie jeden na jeden (terapeuta-dziecko). Adresowane są do dzieci i młodzieży z autyzmem lub Zespołem Aspergera, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia w zindywidualizowanej terapii. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym dokonaniu diagnozy funkcjonalnej PEP-R , która pozwala określić poziom funkcjonowania dziecka i wskazać deficyty w obszarach wymagających wsparcia i terapii.