Indywidualna Terapia Logopedyczna

Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem, które odbywają się wg ustalonego programu terapeutycznego. Mogą w nich uczestniczyć dzieci po diagnozie, które nie zostały jeszcze objęte terapią oraz dzieci i młodzież z autyzmem z zaburzeniami bądź opóźnionym rozwojem mowy. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton) jak i obrazki, pismo czy różnorodne systemy graficzne (piktogramy, PECS).