Trening Umiejętności Społecznych

Celem treningu jest wdrażanie osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum do prawidłowego sposobu funkcjonowania społecznego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabycie umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć oraz kompetencji komunikacyjnych. Prowadzone zajęcia mają charakter grupowy.