Szkoła dla dzieci z autyzmem

DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM "RAZEM" został założony we wrześniu 2001 roku przez grupę rodziców i terapeutów zrzeszonych w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom.

Ośrodek jest niepubliczną placówką kształcenia specjalnego, która znajduje się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Nasi uczniowie to dzieci i młodzież z autyzmem w wieku od 6 do 25 lat.

Program edukacyjny jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Realizując indywidualne programy edukcyjno-teraeutyczne oddziałujemy na wszystkie sfery rozwoju ucznia, a dobór umiejętnoci zależy od wieku, możliwości i potrzeb dziecka itd. Opracowywany jest na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej przeprowadzanej za pomocą testu PEP-R lub

Do głównych celów zajęć edukacyjno- terapeutycznych  zaliczamy:

  • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,
  • wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji (sensoryzmy)
  • kształtowanie umiejętności społecznych,
  • rozwijanie sfery poznawczej i emocjonalnej,
  • podnoszenie samodzielności i samoobsługi,
  • wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych.

o nas

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin