Dogoterapia

Zajęcia z dogoterapii prowadzi wykwalifikowany trener ze Stowarzyszenia "Po To Jestem", które specjalizuje się w trzech głównych gałęziach dogoterapii zwanej również kynoterapią, zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez międzynarodowe instytucje ustalające standardy pracy terapii z udziałem zwierząt - Delta Society oraz Assistance Dogs Europe.

  1. Wspieranie rozwoju i niesienie radości poprzez kontakt z wyszkolonym psem (AAA) – Animal Assisted Activities;
  2. Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych poprzez kontakt z wyszkolonym i certyfikowanym psem terapeutycznym (AAT) – Animal Assisted Therapy;
  3. Wspieranie procesu nauczania poprzez, przełamywanie oporów dzięki wzbudzaniu wewnętrznej motywacji i bezwarunkowej akceptacji (AAE) – Animal Assisted Education).

Kilkuletnie doświadczenie w pracy z autystami, pozwala nam wykorzystywać kontakt z psem do przełamywania barier w komunikacji i oporu wobec zwierząt. Uczestnicy zajęć mogą przyzwyczaić się do kontaktu z psem, wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych, takich jak pojenie, karmienie i czesanie. Ponadto, dzieci i młodzież uczą się komunikować z psem za pomocą komend słownych i wzrokowych, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nieprzewidywalny dotychczas pies staje się kompanem wspólnych gier i zabaw.

Psy pracujące w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem są świetnie wyszkolone, muszą również spełniać niezwykle wysokie wymagania dotyczące socjalizacji, reakcji na nieoczekiwane zachowanie uczestników zajęć dlatego, podlegają one stałej kontroli certyfikowanego behawiorysty i trenera psów - Łukasza Skryplonka.


Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin