Trening Umiejętności Społecznych

Autyzm terapia - Trening Umiejętności SpołecznychW trakcie całego roku szkolnego uczniowie ośrodka mają okazję uczestniczyć w różnorodnych wycieczkach oraz imprezach okolicznościowych.

Od kilku lat organizowane są turnusy rehabilitacyjne w Dziwnówku, w trakcie których oprócz specjalistycznych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci uczą się większej samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych oraz poznają i uczestniczą w różnych formach spędzania czasu wolnego.

W ramach włączania uczniów do czynnego udziału w życiu społecznym organizowane są między innymi: sprzątanie najbliższej okolicy w ramach akcji Sprzątania Świata, zabawy andrzejkowe i mikołajkowe, wspólne spotkania wigilijne i wielkanocne, bale karnawałowe oraz wycieczki na cmentarz w ramach obchodów Dnia Wszystkich Świętych. Ponadto w trakcie całego roku szkolnego odbywają się wycieczki do placówek kulturalnych, kin, lokali gastronomicznych a także wyjścia do sali zabaw i na ściankę wspinaczkową. W naszym ośrodku obchodzimy też Dzień Rodziny, z tej okazji teatrzyk "RAZEM" co roku przygotowuje przedstawienie teatralne.

Autyzm terapiaterapia dla dzieci z autyzmemterapia dla dzieci z autyzmem

dzieci z autyzmem terapiaAutyzm terapiaterapia dla dzieci z autyzmem

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin