Terapia EEGBiofeedback

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback (znany również jako Neurobiofeedback) jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, poprzez wykorzystanie trwających przez całe życie możliwości plastycznych mózgu, polegających na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Przed rozpoczęciem sesji terapii wykonywane jest badanie diagnostyczne QEEG, które określa jakich fal mózgowych jest za dużo, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu. Trening EEG Biofeedback przypomina zabawę, dziecko autystyczne obserwuje grę lub animację komputerową, która odzwierciedla poziom fal mózgowych, odbierając zaś zwrotna informację o zmianach kontrolowanego parametru może nauczyć się w jaki sposób utrzymywać organizm w stanie fizjologicznej równowagi. Dobór odpowiedniej gry, opartej na przykład na ruchu, daje możliwość pracy z także z najmłodszymi dziećmi autystycznymi. Treningi EEG Biofeedback, które polegają na wygaszaniu niepożądanych częstotliwości fal i wzmacnianiu częstotliwości pożądanych mogą wpłynąć na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie umiejętności relaksacji i kontroli emocji. Prowadzone są obecnie zarówno u dzieci zdrowych jak i w przypadku dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi m.in. zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami procesów uczenia się, zaburzeniami nastroju. 

Badania wskazują, że podejmowane systematycznie trening EEG Biofeedback okazały się skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Badania naukowe wskazują również na poprawę mowy, równowagi, rozumienia i mimiki u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback okazał się również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin