Misja placówki

Szacunku dla bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego. Jak będzie istniało jutro, gdy nie dajemy żyć dziś, świadomym, odpowiedzialnym życiem? Nie deptać, nie poniewierać, nie oddawać w niewolę jutra, nie ganić, nie śpieszyć, nie pędzić.”

Janusz Korczak

 

Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem powstał przy Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom. Jego celem jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, aby podążając za nimi wspierać ich zdolności i kształtować w jak najbardziej optymalny sposób rozwój, aby w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem innych osób mogły funkcjonować w przedszkolu masowym i w szkole, czerpać radość z poznawania świata.

Małe czteroosobowe grupy pozwalają na indywidualną pracę z dzieckiem ale także dają możliwość nabywania umiejętności społecznych potrzebnych do współdziałania w grupie rówieśniczej. Stosowane metody pracy pozwalają na naukę siebie i doznań dotykowych, słuchowych, węchowych płynących ze świata. Poprzez rozwijanie świadomości własnego ciała pozwalają doświadczać i nabywać wiarę w siebie, budować pozytywny obraz siebie ale także rozwijać świadomość innych osób oraz nabywać umiejętności budowania relacji z nimi. Nabywanie nowych umiejętności poznawczych daje możliwość dalszego rozwoju i przejścia na kolejny wyższy etap, zdobywania nowych doświadczeń opartych na wcześniejszych umiejętnościach i ćwiczeniach. Trud rozwoju oparty jest wobec szacunku dla każdej godziny i dnia aby nawet najmniejsze sukcesy były zauważone, bowiem z wielu małych zwycięstw rośnie duży sukces ale i radość, które są celem naszej i Państwa pracy.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin