Organizacja

Do Punktu Przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 2,5 lat  do podjęcia obowiązku szkolnego z obszaru Szczecina i okolic.

W punkcie przedszkolnym funkcjonują oddziały, w których objęte są terapią dzieci w zbliżonym wieku oraz poziomie funkcjonowania. Liczba dzieci zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji z 21.05.01r. (załącznik 1 do Rozporządzenia, § 5, ust.4,pkt.7), nie przekracza 4.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin