XIII Olimpiada Integracyjna

XIII Olimpiada Integracyjna28 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 74 odbyła się XIII Olimpiada Integracyjna, w której wzięły udział dzieci i młodzież z Ośrodka „RAZEM”. Zawodnicy z zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywanych konkurencjach sportowych, czemu sprzyjał gorący doping publiczności i przyjazna atmosfera panująca podczas Olimpiady. Nieoceniona okazała się pomoc studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy asystowali zawodnikom podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas przerwy mogliśmy obejrzeć pokazy taneczne w wykonaniu uczniów SP nr 74. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe medale.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin