Trening Umiejętności Społecznych

Ofertę naszego Ośrodka poszerzyliśmy o zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Celem treningu jest wdrażanie osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum  do prawidłowego sposobu funkcjonowania społecznego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabycie umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć.

Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób przez dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 1,5 godz.

Przyjmujemy zapisy tel. 914613205

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin