WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Warunkiem przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce, jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju zapewniamy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu bezpłatną, kompleksową i profesjonalną pomoc od momentu diagnozy aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę:

  • psychologa,
  • logopedę,
  • oligofrenopedagogów,
  • terapeutę SI,
  • fizjoterapeutę.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin