Szkolenie dla rodziców

W dniu 26 maja 2012r. w Przedszkolu Słoneczna Dolina  odbyło się szkolenie dla rodziców na temat: "Jak nauczyć dziecko z autyzmem komunikowania swoich potrzeb"? – zastosowanie metody PECS”. Podczas spotkania rodzice zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat metody i sposobów porozumiewania się za pomocą The Picture Exchange Communication System. Omówione i zparezentowane zostały  poszczególne fazy komunikacji. Uczesticy dowiedzieli się także o podstawowych zasadach wzmacniania i motywowania dzieci do nauki.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin