Ambasador Osób Niepełnosprawnych

Magnolie EFS

W dniu 27.10.2014 r. SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM otrzymało nagrodę Zachodniopomorskie Magnolie EFS w kategorii:
AMBASADOR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za realizację projektu POKL „Razem jest raźniej”- kompleksowe wsparcie terapeutyczne i edukacyjne dzieci z autyzmem i ich rodziców.

Projekt jest realizowany od sierpnia 2012 r. w Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie . Beneficjentami są dzieci z autyzmem oraz ich rodzice.
Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy zaadoptować i wyposażyć sale, w których odbywają się grupowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Utworzyliśmy trzy nowe grupy dla dzieci z autyzmem. Dzieci zostały objęte specjalistyczną terapią .Ponadto cała kadra oraz rodzice zostali przeszkoleni z zakresu metody PECS. Jest to metoda znana i stosowana na całym świecie , której celem jest rozwój komunikacji funkcjonalnej. Za pomocą wymiany obrazków dzieci uczą się wyrażać swoje potrzeby , komunikować prośby oraz komentować rzeczywistość.
Naszym największym sukcesem jest uśmiech na twarzach naszych przedszkolaków. To wypowiedziane pierwsze słowa , wyrażone prośby, wspólne zabawy.
Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, dzięki temu otwierają się, chętnie współpracują, czerpią radość z bycia razem. Każdy dzień w przedszkolu to kolejny mały krok ku ich samodzielności.

Głównym celem pracy Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z autyzmem w ich rozwoju, ukierunkowanie terapii tak, by mogły w przyszłości funkcjonować samodzielnie wśród swoich rówieśników.

Bardzo dziękujemy całej kadrze przedszkola oraz rodzicom za zaangażowanie i serce włożone w realizację projektu.

foto

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin