Szkolenia dla kadry pedagogicznej

14-15.03 2015r. w siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej  pt. „Diagnoza VB-MAPP” , które poprowadziła Pani Marta Sierocka- Rogala z Fundacji SCOLAR.

VB-MAPP to skuteczny sposób do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na funkcjonalnej analizie języka Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, która pozwala zauważyć bariery, przeszkadzające dzieciom w nauce i rozwoju języka i pomaga stworzyć indywidualny program terapeutyczny.

Szkolenia dla kadry pedagogicznej

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin