Konsultacje i superwizje z zakresu modyfikowania zachowań trudnych

W październiku i listopadzie 2015 r. w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”  odbyły się superwizje  pracy terapeutycznej oraz konsultacje z zakresu sposobów modyfikowania zachowań trudnych dzieci z autyzmem  prowadzone przez Panią Teresę Mayer z krakowskiej Fundacji „ Od początku”. 

Konsultacje i superwizje  z zakresu modyfikowania zachowań trudnych

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin