Superwizje z zakresu wdrażania metody pecs

W dniach 16-18.06.2015 r.  Pani Magdalena Kaźmierczak (dyrektor kliniczny  PECS Polska) przeprowadziła  konsultacje z zakresu wdrażania metody komunikacji funkcjonalnej PESC dla rodziców i kadry zatrudnionej w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom. Konsultacje te były podsumowaniem ponad trzyletniej pracy z metodą PECS, która jest wykorzystywana z powodzeniem w naszych placówkach u osób z autyzmem w każdym wieku posiadających rozmaite trudności komunikacyjne i poznawcze .

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin