Fizjoterapia

Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej, który stosuje w celach leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych różne formy energii. Dotyczy to przede wszystkim energii fizycznej związanej ze środowiskiem przyrodniczym człowieka.

Autyzm terapia - fizjoterapiaMetody stosowane w fizjoterapii zalicza się do tzw. naturalnych metod leczniczych, ponieważ z jednej strony stanowią naturalny składnik środowiska zewnętrznego, a z drugiej działają na naturalne mechanizmy równowagi biologicznej organizmu. Działanie fizjoterapii opiera się na zasadzie, że określony bodziec wywołuje w organizmie określoną reakcję i odpowiednio dobierając rodzaj bodźca można wywołać różne reakcje lub grupy reakcji (np. ruch z oporem powoduje zwiększenie siły mięśni).

Organizm ludzki posiada wbudowane możliwości walki z chorobą. Czasami jednak nie potrafi w pełni z nich korzystać. Niektóre zabiegi z zakresu fizjoterapii usprawniają te procesy lub wyzwalają dodatkowe, wspomagając naturalne możliwości organizmu.

Do celów zabiegów fizjoterapeutycznych prowadzonych w naszym ośrodku należą: zaspokojenie potrzeby stymulacji sensorycznej w zakresie dotyku, korekta wad postawy oraz poprawa motoryki małej i dużej. Osiągamy to poprzez stosowanie różnych form masażu, a także ćwiczeń czynnych i biernych.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin