Arteterapia

Termin arteterapia - złożony jest z dwóch członów: słowa "arte" i słowa "terapia". "Arte" z łac. "ars, artis", oznacza sztukę, rzemiosło, rękodzieło, sztuki piękne a także dzieło sztuki. Pojęcie to oznacza więc terapię poprzez sztukę.

Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim zaś obejmuje również muzykoterapię, biblioterapię, choreoterapię i dramatoterapię. W naszym Ośrodku w ramach arteterapii oferujemy naszym podopiecznym zajęcia z plastykoterapii, muzykoterapii oraz dramatoterapii.

Terapia za pomocą sztuk plastycznych (Plastykoterapia)

Terapia za pomocą sztuk plastycznych (Plastykoterapia)Ta atrakcyjna forma terapii wprowadza w dobry nastrój i przynosi odprężenie. Dostarcza także silnych pozytywnych wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych, daje dzieciom z autyzmem radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania, oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Dodatkowo, dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

Bardzo ważne podczas tego typu zajęć jest stworzenie właściwej atmosfery, która pozwoli dziecku poczuć się bezpiecznie, która sprawi ,że będzie czuło się ono w pełni akceptowane i dowartościowane. W takiej atmosferze pracy dziecko autystyczne jest w stanie otworzyć się, przełamać swoje zahamowania i cieszyć się widząc efekty swojej pracy.

Uczestnictwo w takich zajęciach powinno być pozytywnym przeżyciem, ponieważ ich celem nie jest stworzenie pięknego dzieła sztuki , ale przede wszystkim użycie różnych form sztuki, tak by uzyskać odprężenie i poczuć radość z własnej twórczości.

Podczas zabaw plastycznych z dzieckiem ważne jest aby zapewnić mu możliwość swobodnej, twórczej wypowiedzi. Nie wolno ingerować w kompozycje dziecka, bo najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie wartość wytworu plastycznego. Nie wolno narzucać tempa pracy i trzeba pamiętać o wyeksponowaniu prac po ich zakończeniu, daje to dziecku wiele satysfakcji i przekonuje o poważnym traktowaniu jego wysiłku.

Terapia za pomocą sztuk plastycznych (Plastykoterapia)Na zajęciach plastykoterapii w naszym Ośrodku, wykorzystuje się szereg różnorodnych technik plastycznych, m.in:

 • techniki malarskie: malowanie pędzlem, przedmiotami codziennego użytku, palcami, malowanie na wilgotnym papierze - "mokre w mokrym", malowanie "mokre w mokrym" na zmiętym papierze itp.
 • rysunek: kredkami świecowymi, pastelami, węglem, kredą itp,
 • modelowanie i lepienie z różnych mas plastycznych (masa papierowa, solna, glina),
 • techniki graficzne: monotypie, stemple, frotaż,
 • techniki mieszane. kolaż itp.

Muzykoterapia

Muzyka dla dziecka autystycznego jest źródłem niezwykłej radości i przyjemności. W przypadku dzieci autystycznych, które nie nawiązują kontaktu werbalnego i nie reagują na bodźce słowne muzyka może stanowić ważny kanał komunikacyjny, wpływać pozytywnie na ich samopoczucie, obniżać poczucie lęku i poprawiać relacje społeczne z otoczeniem

Ćwiczenia i zabawy, które proponujemy dzieciom z autyzmem mają na celu wypracowanie u nich tych umiejętności i nawyków, które nie wykształciły się w toku rozwoju z powodu zaistniałych zaburzeń. Dzieci uczą się więc umiejętności naśladowania, samodzielności, konstruktywnej zabawy w grupie, uczą się zauważać rówieśników i obierać ich jako partnerów w zabawie. Ćwiczą koncentrację, pamięć, usprawniają motorykę dużą i małą, ćwiczą wrażliwość słuchową, zdobywają orientację w schemacie ciała i przestrzeni, poszerzają swoją wiedzę o otaczającym świecie

W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych w ośrodku wykorzystywane są elementy metody E. J. Dalcroze'a, C. Orffa, M. Kieryła, M. Bogdanowicz

Zajęcia muzykoterapeutyczne odbywają się dla każdej z grup raz w tygodniu i trwają 45 minut. Każde zajęcia rozpoczynają się od przywitania każdego z uczestników, a kończą grupowym pożegnaniem. Ćwiczenia i zabawy przybierają różne formy:

 • zabawy na powitanie i pożegnanie,
 • zabawy z imionami,
 • zabawy z wykorzystaniem poszczególnych części ciała,
 • muzykowanie gestodźwiękami,
 • ćwiczenia rytmiczne,
 • zabawy muzyczno - ruchowe, inhibicyjno - incytacyjne,
 • zabawy muzyczne z rekwizytami,
 • tańce,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • muzykowanie na instrumentach,
 • plastyczne interpretacje muzyki,
 • śpiewanie piosenek,
 • zabawy dźwiękonaśladowcze,
 • ćwiczenia relaksacyjne


Atrakcyjność i przystępność zajęć z wykorzystaniem muzyki i ruchu sprawia, że są one w naszym ośrodku bardzo popularne i lubiane.

Teatroterapia

Teatroterapia (zwana także Dramatoterapią) jest terapią wykorzystującą elementy teatru i dramy, która polega na przygotowywaniu przez podopiecznych przedstawień teatralnych i udziale w nich. Na terenie naszego Ośrodka istnieje teatrzyk "Razem", który został powołany do życia z inicjatywy terapeutów i dyrekcji ośrodka. Działa on prężnie od kilku lat, wystawiając w każdym roku swojego istnienia przedstawienie z okazji "Dnia Rodziny". Jest to sposób podziękowania rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci oraz za owocną współpracę z terapeutami ośrodka. Scenariusz napisany jest przez terapeutów , a aktorami są wychowankowie naszego ośrodka.

Każde dziecko zaangażowane jest w przygotowanie przedstawienia. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w próbach, wykazując dużą aktywność, ćwicząc przy okazji wcześniej nabyte umiejętności: pamięć, koncentrację uwagi oraz umiejętności społeczne. Podczas przedstawienia rodzice mają okazję zobaczyć swoje dziecko w nowej roli jako pewnego siebie aktora. Na deskach naszego teatru można było zobaczyć takie przedstawienia jak: "Jaś i Małgosia", "Królowa Śniegu", "Kopciuszek", "Kot w butach", "Pchła Szachrajka", "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin