Kadra

W Ośrodku zatrudniamy nauczycieli-terapeutów posiadających wyższe wykształcenie (specjalność: oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjno-korekcyjna). Praca z dzieckiem odbywa się w systemie jeden na jeden, wyjątek stanowią grupy przedszkolne, gdzie nauczyciele prowadzący korzystają z pomocy personelu wspomagającego.

W Ośrodku zatrudnieni są również specjaliści od logopedii, fizykoterapii, muzykoterapii, zajęć ruchowych, plastycznych i religii.

Nasi pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach.

W II połowie 2008r kadra pedagogiczna ukończyła 3 stopniowy kurs pt Stosowana analiza zachowań w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi. Dzięki tym specjalistycznym szkoleniom nauczyciele-terapeuci pracujący w ośrodku mieli możliwość doskonalenia zawodowego, a zdobytą wiedzę z zakresu terapii behawioralnej wykorzystują obecnie w praktyce, stosując poznane metody i techniki w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin