Oferta przedszkola

W Punkcie Przedszkolnym „Słoneczna Dolina” dzieci realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia ich potrzeby oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych. Uczą się również funkcjonowania w małej grupie i doskonalą umiejętności społeczne. Każda grupa prowadzona jest przez wykwalifikowanego nauczyciela-terapeutę, który ma do pomocy nauczyciela wspierającego. To sprawia, że czteroosobowa grupa prowadzona jest przez dwóch pedagogów. W naszym przedszkolu duży nacisk kładzie się na rozwój komunikacji dziecka, doskonalenie umiejętności samoobsługowych oraz rozwijanie kompetencji społecznych.

Program realizujemy podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz grupowych zajęć terapeutycznych (grupach maksymalnie 4 osobowych). Oprócz tego oferujemy każdemu dziecku terapię indywidualną.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne:

 • realizacja indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
 • integracja sensoryczna (SI)
 • terapia mowy
 • terapia EEG Biofeedback
 • masaż
 • trening słuchowy Johansena

Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane w małych grupach:

 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • stymulacja polisensoryczna wg pór roku
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • zmodyfikowana Metoda Dobrego Startu
 • programy M.C. Knillów
 • praca z żywiołami
 • terapia Snoezelen- Sala Doświadczania Świata
 • terapia pedagogiczna z elementami kinezjologii edukacyjnej

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin