Realizowane projekty - Projekt POKL

„RAZEM JEST RAŹNIEJ ”- KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZICÓW

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,

Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Czas realizacji: od 1.08.2012 do 31.12.2015.

Beneficjentami  jest 9 dzieci  z autyzmem w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin  lub gmin przyległych województwa zachodniopomorskiego.

Miejsce realizacji projektu: Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” ul. Panieńska 46, 70-535 Szczecin .

Planowane działania:

  • utworzenie 9 miejsc dla dzieci z autyzmem ,
  • zajęcia prowadzone w małych grupach,
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych: logopedia, integracja sensoryczna
  • wdrażanie metody funkcjonalnego komunikowania się PECS
  • udział rodziców w szkoleniach PECS oraz w grupie wsparcia
  • zakup pomocy terapeutycznych i zabawek

 

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin