Terapia ręki

Terapia rękiDotyk jest jednym z najważniejszych zmysłów. Od pierwszych tygodni życia stanowi możliwość poznania zarówno drugiej osoby jak i przedmiotów. Niemowlęta za pośrednictwem dotyku odbierają 80% bodźców z otoczenia i w ten sposób poznają świat.

Terapia ręki dostarcza nie tylko wrażeń dotykowych, pozwala również na poznanie i identyfikowanie różnych kształtów i struktur, zdobywanie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów dłoni i palców, zatem jej nadrzędnym celem jest usprawnianie motoryki małej.

Terapia ręki ma na celu:

  • usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
  • przekraczanie linii środka ciała.

Według niektórych badaczy wszystkie dzieci potrzebują treningu motoryki małej, ponieważ zdolności motoryczne wymagają używania mięśni kontrolujących rękę, palce przy wykonywaniu precyzyjnych zadań, takich jak: chwytanie, ubieranie, rozciąganie, przewlekanie, pisanie.

Zajęcia terapii ręki kierowane są do:

  • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne
  • dzieci z problemami w precyzyjnym manipulowaniu przedmiotami
  • dzieci, które mają wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
  • dzieci z trudnościami w koordynacji czynności obu rąk podczas zajęć manipulacyjnych
  • dzieci z obronnością dotykową (nie lubiących dotykania nowych faktur)
  • zieci z trudnościami grafomotorycznymi.

Sprawność rąk jest również bardzo ważna w rozwoju mowy, bowiem kiedy stymulujemy rozwój motoryki poprzez gry i zabawy paluszkowe, wpływamy pozytywnie na rozwój mowy i języka.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin