Zajęcia dnia codziennego. Rozwijanie samoobsługi

Organizowanie zajęć mających na celu usprawnianie bądź naukę funkcji samoobsługowych osób z autyzmem należy do jednych z głównych zadań podejmowanych w ramach codziennej terapii w przedszkolu. Celem tych oddziaływań jest wyposażenie osoby z autyzmem, w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej było przygotowane do realizacji zadań życia codziennego.W szczególności należy dążyć do ukształtowania umiejętności samoobsługi w następujących dziedzinach:

  • Opanowania czynności fizjologicznych z pomocą i bez pomocy,
  • Pielęgnacji i higieny osobistej,
  • Ubierania i rozbierania się ( stosownego do pogody, pór roku, okazji)
  • Estetycznego spożywania posiłków,oraz prób przygotowania prostych posiłków
  • Dodatkowych umiejętności np.: używania chusteczek do nosa, stosowania sztućców, używania form grzecznościowych,
  • Organizacji czasu wolnego

Wymienione wyżej cele mogą być osiągnięte poprzez prowadzenie systematycznych oddziaływań uczących samoobsługi, dostosowanie ich do możliwości każdej z osób przy ścisłej współpracy z domem rodzinnym.