Wspomaganie rozwoju

Witamy na stronie naszego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to proces, który ma na celu wsparcie i stymulację rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka w wieku od narodzin albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Jest to ważny etap w życiu małego człowieka, ponieważ wczesne lata są kluczowe dla budowania fundamentów rozwoju i uczenia się.

chłopiec siedzący na huśtawce i trzymający piłkę podczas zajęć integracji sensorycznej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może obejmować wiele różnych dziedzin, takich jak edukacja, terapia, wsparcie rodziny i wiele innych. 

Oto kilka przykładów działań, które mogą być częścią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Ujawnianie potencjału

Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia warunki do ujawniania potencjału dziecka ze spektrum autyzmu. Niezależnie od tego, czy uzyskaliśmy już diagnozę lub specjalistyczne rozpoznanie problemów dziecka, czy jeszcze nie, należy zacząć pomagać. Pomoc ta w naszym Stowarzyszeniu, oferowana jest przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Zespół ten ustala kierunki pracy z dzieckiem oraz harmonogram podejmowanych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nasza oferta indywidualnych, bezpłatnych zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmuje:

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana jest przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Z uzyskaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic zgłaszając się do naszego Stowarzyszenia, otrzyma szczegółowe informację na temat realizacji opinii, organizacji zajęć specjalistycznych, wymiaru godzin i realizowanym indywidualnym programie.

Terapia pedagogiczna jest formą wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jej celem jest usprawnienie procesu uczenia się oraz rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych u uczniów. Podczas zajęć stosuje się różnorodne metody i techniki, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Terapeuci korzystają z gier, zabaw, zadań i ćwiczeń, które mają na celu rozwijanie umiejętności poznawczych, komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych.

Zajęcia terapii pedagogicznej przyczyniają się do stworzenia przyjaznego i wspierającego środowiska edukacyjnego, które umożliwia uczniom osiągnięcie sukcesu w nauce i rozwoju. Terapia pedagogiczna jest ważnym elementem inkluzji edukacyjnej, promując równość szans i dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów.

Integracja sensoryczna to proces, w którym odbieramy, analizujemy i reagujemy na różne bodźce z naszego otoczenia. Nasze zmysły, takie jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga i propriocepcja, działają wspólnie, aby umożliwić nam pełne doświadczanie i poruszanie się w świecie. Podstawowym celem integracji sensorycznej jest umożliwienie nam skutecznego przetwarzania informacji sensorycznych, co ma kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju i funkcjonowania. Dzieci, które mają trudności z integracją sensoryczną, mogą mieć problemy z przetwarzaniem bodźców, co prowadzi do trudności w nauce, koncentracji, koordynacji ruchowej i zachowaniu. W terapii integracji sensorycznej wykorzystuje się różnorodne techniki i strategie, które mają na celu pomóc osobom z trudnościami w integracji sensorycznej.

Dzięki terapii integracji sensorycznej dzieci i młodzież mogą poprawić swoje umiejętności przetwarzania bodźców, co wpływa na ich zdolność do skutecznego funkcjonowania w codziennym życiu. Poprawa integracji sensorycznej może mieć korzystny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że każda osoba może mieć różne preferencje sensoryczne i indywidualne potrzeby. Terapia integracji sensorycznej jest spersonalizowana i dostosowywana do konkretnej osoby, aby zapewnić jej optymalne wsparcie i rozwój.

Zajęcia ruchowe z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne są formą terapii ruchowej, która wykorzystuje ruch i dotyk do rozwijania komunikacji, świadomości ciała oraz zdolności społecznych u dzieci i dorosłych. Metoda ta została opracowana przez Weronikę Sherborne, która zauważyła, że ruch może być potężnym narzędziem w rozwoju człowieka na różnych płaszczyznach. Jej głównym celem było stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności ruchowe, emocjonalne i społeczne. Podczas zajęć terapeuta kieruje uczestnika przez różne ćwiczenia i zabawy, które stymulują jego zmysły i rozwijają koordynację ruchową. Na przykład, poprzez dotyk, terapeuta może pomóc dziecku w rozwijaniu świadomości swojego ciała i przestrzeni wokół siebie. Ćwiczenia te mogą obejmować dotyk, unoszenie, przenoszenie i poruszanie się w różnych pozycjach i płaszczyznach.

Zajęcia ruchowe z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne mają wiele korzyści. Doskonalą potencjał ruchowy, poprawiają równowagę i koordynację, a także budują pewność siebie i pozytywny obraz ciała. Ponadto, terapia ta może wspierać rozwój emocjonalny i społeczny, poprzez budowanie więzi i umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia logopedyczne są formą terapii skierowaną do osób, które mają trudności w zakresie komunikacji, wymowy lub innych aspektów języka. Logopeda skupia się na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu różnym zaburzeniom komunikacyjnym. Celem zajęć jest poprawa umiejętności komunikacyjnych i językowych, zarówno w mowie werbalnej, jak i w mowie niewerbalnej. Podczas zajęć terapeuta stosuje różnorodne techniki i metody, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka. Mogą to być ćwiczenia artykulacyjne, gry słowne, zabawy językowe, czytanie i pisanie, a także korzystanie z różnych narzędzi, takich jak lusterka, modele anatomiczne itp. Zajęcia logopedyczne mają na celu nie tylko poprawę umiejętności komunikacyjnych, ale także budowanie pewności siebie i motywacji do nauki. Logopeda stara się stworzyć przyjazną i wspierającą atmosferę, w której dziecko będzie mogło swobodnie eksperymentować z językiem i rozwijać swoje umiejętności.

Trening umiejętności społecznych to proces, który ma na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych u dzieci i młodzieży. Umiejętności społeczne są niezbędne do skutecznego porozumiewania się, rozwijania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów i budowania zdrowych społecznych interakcji. Trening umiejętności społecznych obejmuje różne metody i techniki, takie jak symulacje, gry i ćwiczenia grupowe. Często skupia się na aspektach takich jak komunikacja werbalna i niewerbalna, empatia, rozwiązywanie problemów, asertywność i zarządzanie konfliktami.

Podczas treningu umiejętności społecznych uczestnicy mają okazję praktykować swoje umiejętności w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Otrzymują również informacje zwrotne i wsparcie od terapeuty oraz innych uczestników. Trening umiejętności społecznych może być szczególnie korzystny dla osób, które mają trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, przezwyciężaniu nieśmiałości czy radzeniu sobie z konfliktami.

Terapia ręki ma na celu poprawienie funkcji ręki i koordynacji ruchowej w celu zwiększenia niezależności i umiejętności codziennych czynności. Jest to szczególnie pomocne dla osób, które mają problemy z poruszaniem palcami, chwytaniem, manipulacją przedmiotami lub innymi czynnościami związanymi z ręką. Podczas zajęć terapeuta wykorzystuje różne techniki i narzędzia, takie jak ćwiczenia manualne, trening siły i zręczności, manipulacje przedmiotami, gry zręcznościowe, masaże i wiele innych. Celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie mięśni, poprawa zakresu ruchu, zwiększenie precyzji ruchu palców i koordynacji ruchowej.

Korzyści wynikające z terapii ręki są liczne. Poprawa funkcji ręki pozwala na większą niezależność w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, ubieranie się, pisanie, malowanie czy korzystanie z narzędzi. Terapia może również pozytywnie wpływać na samopoczucie i pewność siebie, pomagając osobom zwiększyć swoją samodzielność i jakość życia.