O stowarzyszeniu

Witamy na stronie Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom!

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom jest organizacją pozarządową, powstało w 2001 roku z myślą niesienia wsparcia i pomocy dzieciom
i młodzieży dotkniętych problemem autyzmu.
Poprzez intensywną i zindywidualizowaną terapię, bogate zaplecze terapeutyczne, wsparcie psychologiczne rodzin, stwarzamy naszym podopiecznym ze spectrum autyzmu warunki do jak najbardziej optymalnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości.
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom angażuje się także w edukację społeczeństwa na temat autyzmu i eliminowania stereotypów i uprzedzeń związanych z tym zaburzeniem. Dążymy do zwiększenia świadomości społecznej na temat autyzmu i promowanie inkluzji dzieci i młodzieży z autyzmem w społeczeństwie.
Nasza misja polega na zapewnieniu każdemu dziecku z autyzmem najlepszych szans na rozwój, szczęście i sukces. Dążymy do tego, aby osoby ze spektrum autyzmu były akceptowane i doceniane za swoje unikalne talenty i umiejętności, a ich rodziny miały dostęp do odpowiedniego wsparcia i zrozumienia.
Przez wiele lat naszej działalności zdobyliśmy szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i ich rodzinami.
Nasz zespół to profesjonalna kadra specjalistów i nauczyciele-terapeuci, zaangażowani w zapewnienie jak najlepszego wsparcia dla naszych wychowanków.
wieloletnie własne doświadczenie. Poprzez intensywną i zindywidualizowaną terapię, bogate zaplecze terapeutyczne, wsparcie psychologiczne rodzin, stwarzamy naszym podopiecznym ze spectrum autyzmu warunki do jak najbardziej optymalnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości. Nasi uczniowie przygotowują się do wypełniania obowiązków rodzinnych i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy  Autystom  jest organem prowadzącym dwie placówki:

dziewczynka zakrywa uszy swoimi dłońmi

W 2014 roku w plebiscycie Zachodniopomorskie Magnolie EFS Szczecińskie Stowarzyszenie otrzymało Statuetkę Ambasadora Osób Niepełnosprawnych

Nasze Stowarzyszenie oferuje:

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom angażuje się także w edukację społeczeństwa na temat autyzmu i eliminowania stereotypów i uprzedzeń związanych z tym zaburzeniem. Dążymy do zwiększenia świadomości społecznej na temat autyzmu i promowania inkluzji dzieci i młodzieży z autyzmem w społeczeństwie.


Nasza misja polega na zapewnieniu każdemu dziecku z autyzmem najlepszych szans na rozwój, szczęście i sukces. Dążymy do tego, aby osoby z autyzmem były akceptowane i doceniane za swoje unikalne talenty i umiejętności, a ich rodziny miały dostęp do odpowiedniego wsparcia i zrozumienia.

Przez wiele lat działalności zdobyliśmy szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i ich rodzinami. Nasz zespół składa się z wyszkolonych specjalistów i nauczycieli-terapeutów, którzy są zaangażowani w zapewnienie jak najlepszego wsparcia dla naszych wychowanków.

W Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom zatrudniamy: