O szkole

Witamy na stronie naszej szkoły dla dzieci z autyzmem!

Dzienny Ośrodek Edukacyjno-Terapeutyczny „Razem” to specjalistyczna placówka dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wdrażanie uczniów do funkcjonowania społecznego, rozwijanie ich samodzielności oraz kompetencji komunikacyjnych i poznawczych, a także wyposażenie ich w umiejętności, które pozwolą im na zintegrowanie się ze środowiskiem rówieśniczym i społecznym.  Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na dostęp do wysokiej jakości edukacji, dlatego tworzone przez nas warunki kształcenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości każdego wychowanka. Nasze podejście opiera się o wiedzę teoretyczną, popartą wieloletnią praktyką w prowadzeniu terapii osób ze spektrum autyzmu.

uśmiechnięty chłopiec, któremu jest prezentowana duża litera A

Ośrodek jest placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością realizujących:

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

edukację na poziomie szkoły podstawowej

edukację na poziomie szkoły podstawowej

edukację na poziomie szkoły przygotowującej do pracy

edukację na poziomie szkoły przygotowującej do pracy

Oferujemy

Ośrodek jest placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością od 6 do 25 roku życia.

Dokumenty

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające występowanie u dziecka autyzmu wraz ze sprzężeniem (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Podanie o przyjęcie do Dziennego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Razem”.

Ośrodek szkolny przeżywa ciągły rozwój, zarówno od strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy materialnej, zapewniając tym samym wysoki poziom podejmowanych działań, umożliwiających wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

Dzieci i młodzież można zapisywać drogą telefoniczną lub mailową przez cały rok. Następnie Dyrektor Ośrodka ustala wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi dogodny termin spotkania, na którym omawiane są wszystkie pytania i kwestie organizacyjne.