Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży z autyzmem pozwala nam zaoferować najlepsze formy wspierania rozwoju.

Oferta

przedszkole

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach ze spectrum autyzmu oraz ich rodzinach.

Szkoła

Jesteśmy niepubliczną placówką, obejmującą całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 6 do 25 lat.

Diagnoza

Celem działania Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w szczególności całościowych zaburzeń rozwoju, poprzez diagnozę funkcjonalną, wspomaganie rozwoju, specjalistyczną terapię oraz wspieranie aktywności i kompetencji wychowawczych rodziców.