Hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego Hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na Hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

Sesje obejmują całokształt zdarzeń i przeżyć ujętych w doświadczenie własne podczas spotkania z koniem, zarówno „z ziemi”, jak i podczas jazdy czynnej. Czasem zajęcia odbywają się bez wsiadania na konia, będąc wyzwalaczem ważnych przemian w świecie przeżyć dziecka. Jest też tak, że z Hipoterapii korzystają głównie dzieci, choć wskazania kierowane są również do osób dorosłych. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo (zespołowo), a ich forma, przebieg i efekty są wypadkową oczekiwań oraz zaangażowania wszystkich uczestników.

koń prowadzony przez 2 terapeutki - na koniu siedzi chłopiec