Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne została stworzona w celu wsparcia rozwoju dzieci i osób z różnymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami ruchu. Jej głównym celem jest integracja układu nerwowego, emocjonalnego i ruchowego poprzez strukturalne i systematyczne wykorzystanie ruchu. Podstawowe założenie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się na przekonaniu, że rozwój mózgu i umysłu jest nierozerwalnie związany z rozwojem ruchowym. Metoda koncentruje się na rozwijaniu świadomości ciała, koordynacji ruchowej, równowagi, siły mięśniowej oraz umiejętności komunikacji i interakcji z innymi. Podczas sesji z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne korzysta się z różnych form ruchu, takich jak pchanie, ciągnięcie, obracanie, unoszenie czy przechodzenie przez przeszkody. Terapeuta prowadzi ucznia poprzez różne zestawy ruchów, wspierając go i zachęcając do eksploracji i odkrywania możliwości swojego ciała. Korzyści płynące z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne obejmują poprawę świadomości ciała, koordynacji ruchowej, równowagi, wytrzymałości, płynności ruchu, integracji sensorycznej oraz umiejętności komunikacji i interakcji społecznej.