Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dla uczniów z autyzmem jest formą terapii, która skupia się na wspieraniu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Celem terapii pedagogicznej jest wykorzystanie odpowiednich strategii i metod, które pomogą dzieciom i młodzieży z autyzmem w nauce i osiąganiu sukcesów edukacyjnych. Terapia pedagogiczna jest spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Podstawą terapii jest tworzenie struktury i jasnych ram czasowych, które pomagają uczniom zrozumieć oczekiwania i przewidywalność. Terapeuci pracują nad rozwijaniem umiejętności komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej oraz nad zdolnościami społecznymi i umiejętnościami interakcji z innymi. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody, takie jak PECS (Picture Exchange Communication System), która polega na stosowaniu obrazków jako formy komunikacji, czy metoda ABA (Applied Behavior Analysis), która polega na systematycznym uczeniu różnych umiejętności poprzez wzmacnianie pozytywne. W terapii pedagogicznej stosuje się także różnorakie narzędzia, takie jak plansze edukacyjne, gry, materiały multimedialne, pomoce dydaktyczne, karty pracy i wiele innych, które pomagają wizualizować zadania i utrwalić wiedzę.

Terapeuci współpracują ściśle ze specjalistami i rodzicami, aby zintegrować terapię z codziennymi zajęciami edukacyjnymi i stworzyć spójne środowisko wspierające rozwój dziecka. Współpraca z rodzicami jest szczególnie ważna, ponieważ to oni mają kluczową rolę w kontynuowaniu terapii w domu i w codziennym życiu.