Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych skupia się na nauczaniu dzieci i młodzieży z autyzmem umiejętności niezbędnych do skutecznej interakcji i komunikacji społecznej. Program TUS obejmuje wiele różnych aspektów, takich jak rozpoznawanie emocji, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, rozumienie mowy werbalnej i niewerbalnej, rozwiązywanie konfliktów, współdziałanie w grupie, zachowanie w sytuacjach społecznych i wiele innych. Podczas zajęć TUS wychowankowie uczą się, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na reakcje innych ludzi, uświadamiają sobie potrzebę rozwijania własnych kompetencji społecznych, a także dostają dużo wsparcia, zarówno od rówieśników, jak i terapeutów.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są dwutorowo:

  • zajęcia teoretyczne
  • zajęcia praktyczne

Realizując dany blok tematyczny poszerzamy wiedzę uczestników o umiejętności praktyczne, starając się, by nabyte kompetencje były zgeneralizowane na różne miejsca i osoby. Stąd ten rodzaj terapii wzbogacony jest ofertą wielu wyjść, wycieczek, wizyt i spotkań.