Terapia logopedyczna – PECS

Terapia logopedyczna dla dzieci z autyzmem ma na celu wspieranie ich komunikacji i językowych umiejętności. Autyzm to zaburzenie neurologiczne, które często wpływa na rozwój mowy, rozumienia języka, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Terapia logopedyczna jest integralną częścią interwencji terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i  powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i zdolności ucznia.

Terapia logopedyczna może obejmować różne techniki i strategie, takie jak:

  • Komunikacja wspomagająca – terapeuta logopedyczny uczy dziecko i jego opiekunów technik komunikacji wspomagającej, takich jak użycie obrazków, plansz komunikacyjnych, gestów, znaków lub technologii wspomagających komunikację (AAC), które pomagają dziecku wyrażać swoje myśli i potrzeby;
  • Rozwijanie umiejętności werbalnych – logopeda pracuje nad rozwijaniem zdolności mówienia i rozumienia mowy u dziecka. To może obejmować naukę słów, zdaniowych struktur językowych, rozwijanie słownictwa i umiejętności gramatycznych;
  • Trening społeczny – terapeuta logopedyczny pracuje nad umiejętnościami społecznymi, takimi jak wzrokowy kontakt z drugą osobą, rozumienie gestów, empatia i zdolność do dzielenia się i inicjowania rozmowy;
  • Trening umiejętności komunikacji niewerbalnej – dla dzieci z autyzmem, które mają trudności w komunikacji werbalnej. Logopeda pracuje nad umiejętnościami komunikacji niewerbalnej, takimi jak znaki, gesty, wskazywanie, pokazywanie i inne formy komunikacji niezależnej od mowy.

Terapia logopedyczna dla dzieci z autyzmem jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Logopeda pracuje z wychowankiem w sposób, który jest dla niego dostępny i efektywny. Często terapia logopedyczna jest częścią większego planu terapeutycznego, który może obejmować również inne zajęcia, np. terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, terapia behawioralna itp.