Program Aktywności Ruchowej M. i CH. Knillów

Podstawowym założeniem tej metody jest fakt, iż dotyk dla rozwoju człowieka jest niezwykle ważny. Przez zmysł dotyku rozwijają się pierwsze ludzkie emocje i nawiązany zostaje kontakt z otaczającym światem. W metodzie Knillów ważną rolę odgrywa ruch, ponieważ ruchy powolne i rytmiczne zmniejszają stopień pobudzenia dzieci, a ruchy nagłe i szybkie sprawiają, że pobudzenie wzrasta. Podstawowym źródłem kontaktu są ręce, które przekazują pozytywne nastawienie i dają poczucie bezpieczeństwa.

Celem nadrzędnym zajęć jest rozwijanie świadomości i wrażliwości uczniów na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje.

Niezwykle ważnym elementem tej metody jest muzyka, specjalnie dostosowana do poszczególnych programów, towarzyszy wykonywanym czynnościom w sposób nieodłączny przez cały czas trwania zajęć. Muzyka zwiększa i stymuluje uwagę dziecka, kieruje nią i motywuje do określonej aktywności, a także podpowiada dziecku jaki będzie kolejny wykonany przez nie ruch.

Proponowane przez Knillów programy, rozwijają kontakt społeczny, ruch, a równocześnie są formą zabawy dla podopiecznych. Ćwiczenia pozwalają na rozwijanie świadomości własnego ciała oraz pozwalają na coraz lepszą kontrolę nad ruchami, co ułatwia komunikację z otoczeniem.