Terapia ręki

Terapia ręki jest techniką terapeutyczną, która koncentruje się na rozwijaniu umiejętności motorycznych dłoni i palców, co jest szczególnie ważne dla dzieci z autyzmem, które mają trudności z koordynacją ruchową i precyzją manualną. Terapia ręki pomaga poprawić funkcje ręki, takie jak pisanie, rysowanie, chwytanie, manipulacja przedmiotami i inne umiejętności, które są istotne w codziennym życiu.

Terapia ręki z dziećmi i młodzieżą z autyzmem opiera się na zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb, zdolności i poziomu rozwoju. Terapeuta wykorzystuje różne techniki, narzędzia i ćwiczenia, aby rozwijać umiejętności motoryczne i sensoryczne ręki danego ucznia.