Stosowana Analiza Zachowania

Stosowana Analiza Zachowania jest metodą naukową, opierającą się na obserwacji i rejestrowaniu zachowań związanych z funkcjonowaniem danej osoby. Celem jest rozwijanie zachowań deficytowych: np. nieprawidłowa mowa, brak naśladowania lub redukowanie zachowań, których jest w nadmiarze np.bunty, stymulacje itp.
Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.
W naszym Przedszkolu bazujemy na rozwijaniu zachowań pożądanych u osób z autyzmem poprzez tworzenie systemów wzmocnień, systemów motywacyjnych. Pracujemy w oparciu o system i gospodarkę żetonową, tworzymy albumy , plany aktywności.