Terapia pedagogiczna

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, polegają na usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz doskonaleniu tych, które są dobrze rozwinięte. Terapia pedagogiczna jest to specjalistyczna pomoc dla ucznia w pokonywaniu jego zaburzeń rozwojowych, trudności
w nauce oraz zachowaniu, która ma prowadzić do pozytywnych zmian w sferze psychoedukacyjnej dziecka.  Zajęcia odbywają się po wcześniejszym dokonaniu diagnozy funkcjonalnej PEP-R, która pozwala określić poziom funkcjonowania dziecka i wskazać deficyty w obszarach wymagających wsparcia i terapii.