Attention Autism

Metoda Attention Autism, opracowana przez Ginę Davies, to terapeutyczna metoda pracy
z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm. Interwencja skupia się na rozwijaniu uwagi, koncentracji i motywacji u dzieci poprzez dynamiczną, angażującą i interaktywną terapię. Jej głównym celem jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
u dzieci poprzez różnorodne sensorycznie, bogate i interesujące aktywności.

Celem oddziaływań programu jest:

  • przyciągnięcie uwagi dziecka,
  • rozwijanie spontanicznej komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu,
  • rozwijanie wspólnej przyjemności z zajęć grupowych,
  • zachęcanie do spontanicznej interakcji w naturalnym środowisku grupowym,
  • zapewnienie dzieciom dobrej zabawy,
  • ćwiczenie naprzemienności i czekania na swoją kolej,
  • budowanie wspólnego pola uwagi i wzmacnianie utrzymywania kontaktu wzrokowego.