Terapia ręki

Dotyk jest jednym z najważniejszych zmysłów. Od pierwszych tygodni życia stanowi możliwość poznania zarówno drugiej osoby, jak i przedmiotów oraz otoczenia.
Terapia ręki dostarcza wiele wrażeń dotykowych, pozwala na poznanie i identyfikowanie różnych kształtów i struktur, zdobywanie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów dłoni i palców, co w konsekwencji prowadzi do usprawniania motoryki małej.

Sprawność rąk jest również bardzo ważna w rozwoju mowy, kiedy stymulujemy rozwój motoryki poprzez gry i zabawy paluszkowe, wpływamy pozytywnie na rozwój mowy
i języka.

Terapia Ręki obejmuje:

  • kompleksową diagnozę sprawności ręki, umiejętności manualnych oraz grafomotorycznych, ustalenie czynników, które zaburzają jej pracę (jest bardzo wiele czynników wpływających na trudności w rozwoju małej motoryki),
  • skonstruowanie programu terapeutycznego,
  • opracowanie zestawu ćwiczeń domowych dobranych indywidualnie do możliwości
    i potrzeb dziecka.