Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest metodą terapii umożliwiającą osobom z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Owa terapia obejmuje: kompetencje społeczne
i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości,
a także samoocenę. Mnogość działań: wyznaczanie długoterminowych celów treningu, przygotowanie poszczególnych ćwiczeń, reagowanie na konflikty w grupie, zwracanie uwagi na proces grupowy i na konkretne problemy poszczególnych osób, dbanie o bezpieczną atmosferę na zajęciach jest z jednej strony ogromnym wyzwaniem, z drugiej natomiast przynosi wielką satysfakcję.

Podczas zajęć tą metodą dzieci otrzymują wiele informacji zwrotnych dotyczących swojego zachowania. Uczą się, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na reakcje innych ludzi. Uświadamiają sobie potrzebę rozwijania własnych kompetencji społecznych. Dostają również dużo wsparcia zarówno od innych dzieci, jak i terapeutów.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są dwutorowo:

  • zajęcia teoretyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Realizując dany blok tematyczny, poszerzamy wiedze uczestników o umiejętności praktyczne, starając się by nabyte kompetencje, były zgeneralizowane, na inne niż tylko przedszkole, miejsca i osoby. Stąd ten rodzaj terapii wzbogacony jest ofertą wielu wyjść, wycieczek, wizyt i spotkań.