Joga

Joga jest formą terapii wspomagającej rozwój psychofizyczny. Wspólna praktyka jogi kształtuje umiejętność współdziałania w grupie, jako terapia wspomagająca rozwój osób ze spektrum autyzmu jest doskonałym uzupełnieniem zajęć o charakterze psychoedukacyjnym. Końcowa relaksacyjna część zajęć pomaga dzieciom wyciszyć się poprzez skupienie uwagi na dźwiękach dopływających do ich ciała przez kanał słuchowy.