Wspieranie kompetencji emocjonalno-społecznych

Program stworzony jest z myślą o dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Główne założenia obejmują oddziaływania terapeutyczne, które służą kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych, a więc kompetencji rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Główne cele oddziaływań programu:

  • przezwyciężanie deficytów społecznych,
  • kształtowanie kontaktów społecznych,
  • nauka zachowań społecznie akceptowalnych,
  • nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji.